KURS SRC KATOWICE

Kursy SRC

KURS SRC KATOWICE

Przyjmujemy zapisy na kurs SRC  który odbędzie się w Katowicach 27.09.2017r. na ul. Cichej 10 (siedziba Śląskiego WOPR)  od godz. 15.00- 21.00. Egzamin przed Komisją UKE w Siemianowicach Śląskich 12.10.2017.

Gorąco zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania się, ponieważ nie później niż dwa tygodnie  przed terminem egzaminu  należy wysłać komplet dokumentów każdego kandydata do Sekretariatu UKE w Gdyni.
Dokumenty:
– wypełniony wniosek
– 2 zdjęcia (opisane na odwrocie)
– dowód wpłaty 125 pln (za świadectwo 25 zł  i egzamin SRC 100 zł)
– dowód wpłaty 145 pln ( za świadectwo 25 zł i egzamin LRC 120 zł)  na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa MOR

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej UKE
Ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
Odpowiednie wnioski do wypełnienia kursanci otrzymają drogą mailową.

Zorganizowanie jakiegokolwiek rejsu morskiego bez chociaż jednej osoby posiadającej uprawnienia do obsługi urządzeń systemu GMDSS jest praktycznie niemożliwe. Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (ang. Short Range Certificate) jest, obok uprawnień do prowadzenia jachtu, ważnym dokumentem wymaganym podczas rejsów morskich krajowych i zagranicznych. Posiadaczem świadectwa operatora SRC nie src musi być prowadzący dany jacht. Po kursie na operatora SRC będziesz umieć posługiwać się sprzętem służącym łączności bliskiego zasięgu SRC na morzu. Szkolenie jest  niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie. Uprawnienie te za granicą są czasem sprawdzane częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji czy w UK).

Jak wygląda szkolenie?

Kurs SRC

odbywa się przeważnie w ciągu 1-dnia i trwa około max 6 h (z przerwami). Dla zapewnienia wysokiej jakości, kurs SRC  organizujemy  zwykle w małych grupach. Główny nacisk kładziemy na ćwiczenia na sprzęcie radiowym (do 2 osób przy jednym radiotelefonie), których uzupełnieniem jest teoria.

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia związane z radiem VHF oraz DSC, ale także NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondery radarowe SART, system GMDSS. Kursy przeznaczone są dla żeglarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczna i teoretyczną w posługiwaniu się  radiem VHF.Wykonamy wszystkie procedury związane z ustawianiem odbiornika, nawiązywaniem łączności rutynowej, pilnej oraz łączności w niebezpieczeństwie. Przećwiczymy procedury alarmowania oraz odwoływania fałszywych alarmów, po to by móc wzywać pomocy na morzu oraz jej kompetentnie udzielać. Wszystkie procedury radiowe ćwiczymy włącznie z zastosowaniem cyfrowego selektywnego wywołania czyli DSC.

Kurs LRC

kurs dwudniowy – świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi (A1, A2, A3, A4). Poza obszarem morza A1 na jachcie posiadającym urządzanie do łączności dalekiego zasięgu wymagane jest posiadanie świadectwa radiooperatora dalekiego zasięgu (LRC).
Szkolenie zaczyna się od podstaw obowiązujących na świadectwo SRC i w drugim dniu szkolenia przechodzimy na „wyższy” poziom, jak np. łączność pośredniofalowa MF, krótkofalowa HF, satelitarna przez terminal Immarsat – C itd.

Wykładowcy:

Zajęcia będą prowadzone przez: kpt. Bogdana Sobiło lub instruktora żeglarstwa i sportów motorowodnych Jarosława Podoskiego.   Bogdan Sobiło  jest autorem  podręcznika „Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu – poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków”. Oboje mają duże doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu jachtów po morzu, posiadają licencje operatorów SRC i LRC i doświadczenie w ich praktycznym użyciu.

Egzamin i terminy

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) przeprowadzają Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koszt egzaminu SRC to 100 pln, świadectwo 25 pln, a egzaminu LRC to 120 zł i świadectwo 25 pln.  Polskie świadectwo ważne jest bezterminowo i na całym świecie.
Dla grup powyżej 10 osób istnieje mozliwość ustalenia indywidualnego terminu egzaminu. Dla takich grup egzamin odbywa sie na sesji wyjazdowej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez potrzeby wyjazdu do odpowiedniej Delegatury w kraju.
Dla grup poniżej 10 osób (minimum 5) – termin kursu jest dostosowywany do harmonogramu egzaminów UKE na dany rok, który publikowany jest na stronach UKE i dostępny  TUTAJ.
Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Teoria to test, złożony z trzech modułów po 5 pytań testu jednokrotnego wyboru. W każdym module można popełnić do dwóch błędów. Test generowany jest z bazy dostępnej na stronie Urzędu.

Cena

Kurs SRC kosztuje 350 zł.
Kurs LRC kosztuje 590 zł.

Przed kursem (zarówno SRC jak i LRC) należy wypełnić wniosek o przystąpienie do egzaminu i wydanie świadectwa operatora SRC.
Nie później niż dwa tygodnie  przed terminem egzaminu  należy wysłać komplet dokumentów każdego kandydata do Sekretariatu UKE w Gdyni.
Dokumenty:
– wypełniony wniosek
– 2 zdjęcia (opisane na odwrocie)
– dowód wpłaty 125 pln (za świadectwo 25 zł  i egzamin SRC 100 zł)
– dowód wpłaty 145 pln ( za świadectwo 25 zł i egzamin LRC 120 zł)  na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa MOR

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej UKE
Ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
Odpowiednie wnioski do wypełnienia kursanci otrzymają drogą mailową.

Kontakt i zapisy:

Zgłoszenia z całego kraju przyjmujemy drogą mailową: src@artsailing.pl
oraz pod nr tel: 786 189 230
Jarosław Podoski jarek@artsailing.pl tel: 786 189 230
lub kpt. Bogdan Sobiło – 503 635 921

Możesz też wypełnić formularz: