KURSY DOSZKALAJĄCE

Kursy doszkalające

KURSY DOSZKALAJĄCE 

Do roku 2006 uzyskanie patentu sternika morskiego i kapitana obwarowane było koniecznością zdania dość trudnych egzaminów praktycznych i teoretycznych. Egzamin końcowy zdawało rocznie ok. 50 kandydatów na kapitanów i 200 sterników morskich. Od 2006 r. egzaminy na stopień kapitana zostały zniesione. Do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego może przystąpić osoba bez stopnia żeglarza jachtowego! Tygodniowy kurs zakończony egzaminem z pewnością nie może w pełni przygotować do samodzielnego prowadzenia jachtów po morzu.

Dlatego kursy doszkalające kierujemy do wszystkich, którzy:

zamierzają uzyskać patenty sternika morskiego lub kapitana

– posiadają patenty polskie, chorwackie lub inne, ale chcą odświeżyć wiedzę

– chcą solidnie przygotować się do funkcji skippera/kapitana

Organizujemy weekendowy kurs teoretyczny. Podczas czterech kolejnych weekendów obszernie, kompetentnie i w nowoczesny sposób zostaną przedstawione podstawowe działy wiedzy: nawigacja z locją, wiadomości o jachtach, silniki, teoria żeglowania, sygnalizacja i łączność, meteorologia, ratownictwo, przepisy. Program oparty jest na sprawdzonych programach szkoleniowych Royal Yachting Association, PZŻ i własnych doświadczeniach instruktorów. Zajęcia prowadzą doświadczeni kapitanowie i instruktorzy.kursy doszklające

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :