PRZEWODNIK DLA ŻEGLARZY I ARMATORÓW

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów

PRZEWODNIK DLA ŻEGLARZY I ARMATORÓW JACHTÓW

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na stronie internetowej  przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów. Jest to materiał dla żeglarzy, właścicieli i armatorów jachtów o długości do 24 m. Przewodnik zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych oraz rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie bezpieczeństwa.

„Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów”, został przygotowany w związku z oczekiwaniami środowisk żeglarskich, aby ułatwić orientację w obowiązujących normach prawnych i ich praktycznym stosowaniu oraz zebrać w jednym miejscu rozproszone w różnych aktach prawnych przepisy dotyczące jachtów. Jest to jedno z działań mających posłużyć podnoszeniu świadomości, budowaniu kultury żeglarskiej oraz zwiększaniu bezpieczeństwa żeglugi.
Przewodnik dostępny jest TUTAJ